Opleiding voor Slagwerk

Slagwerkinstrument (slagwerkgroep):

Na aanmelding bij de vereniging krijgt de leerling les van dirigent Jurjen Zitman. Deze lessen worden in overleg over lestijd gehouden in Het Hart van Hollandscheveld en vinden plaats onder verantwoording van Juliana – De Bazuin.

Contributie: Vanaf aanmelding betaalt de leerling de dan geldende aan contributie aan de vereniging, en krijgt daarvoor o.a. de wekelijkse les van Jurjen ZItman.

Instrument: Het instrument wordt gekozen in overleg met de docent en wordt door de vereniging in bruikleen verstrekt. In het begin zullen een oefenpad, stokken en ander lesmateriaal (boeken) in bruikleen worden verstrekt. Een muzieklessenaar dient door de leerling zelf te worden aangeschaft.

Jeugdslagwerkgroep: Na de aanvang van de wekelijkse lessen krijgt de leerling (op een bepaald niveau) de mogelijkheid om in groepsverband met andere leerlingen te musiceren. Deze repetities vinden 1 keer per week plaats op de maandag in Het Hart van Hollandscheveld. Hier worden de vaardigheden en het samenspelen verder ontwikkeld en is het niveau ook hoger. In deze formatie wordt met enige regelmaat opgetreden in combinatie met de slagwerkgroep.

Slagwerkgroep: Wanneer de vaardigheden dit toelaten mag de leerling deelnemen aan de wekelijkse repetities van de slagwerkgroep en wordt ook deelgenomen aan straat- en concertoptredens. De kleding worden door de vereniging in bruikleen verstrekt.

 

 

Copyright © 1967-2017 Chr. Muziekvereniging Juliana – De Bazuin