Opleiding voor Blaasinstrument

Blaasinstrument (orkest):

Na aanmelding bij de vereniging krijgt de leerling les van dirigent Jan Schoonhove. Deze lessen worden indien mogelijk zoveel mogelijk op een locatie ter plaatse gehouden en vinden plaats onder verantwoording van Scala in Hoogeveen. De opleiding is de zogenaamde Hafabra opleiding (Harmonie Fanfare en Brassband) en heeft tot doel om na het afronden van het eerste traject (meestal 2 jaar) over het A-diploma te beschikken.

Contributie: Vanaf aanmelding betaalt de leerling een minimaal bedrag aan contributie aan de vereniging en het lesgeld aan Scala.

Instrument: Het instrument wordt gekozen in overleg met de docent en wordt door de vereniging in bruikleen verstrekt. Lesmateriaal (boeken) en een muzieklessenaar dienen door de leerling zelf te worden aangeschaft.

Leerlingenorkest: Na de aanvang van de wekelijkse lessen krijgt de leerling de mogelijkheid om in groepsverband met andere leerlingen te musiceren. Deze repetities vinden 1 keer per week plaats op de dinsdagavond in Het Hart van Hollandscheveld.

Opleidingsorkest: Na ongeveer een jaar, geheel afhankelijk van de vorderingen van de leerling, wordt deelgenomen aan het opleidingsorkest. Hier worden de vaardigheden en het samenspelen verder ontwikkeld en is het niveau ook wat hoger. In deze formatie wordt met enige regelmaat opgetreden en deelgenomen aan festivals.

Orkest: Na het behalen van het A-diploma mag de leerling deelnemen aan de wekelijkse repetities van het orkest en wordt ook deelgenomen aan straat- en concertoptredens.

Kleding: Het straatuniformen wordt door de vereniging in bruikleen verstrekt. Voor concerten wordt in de regel gebruik gemaakt van (eigen) zwarte kleding en zwarte schoenen.

 

Copyright © 1967-2017 Chr. Muziekvereniging Juliana – De Bazuin