Geschiedenis

Het was op 27 juni 1967 toen  de Christelijke muziekvereniging “Juliana-De Bazuin” ontstond door de fusie van twee verenigingen.

Hieronder volgt een samenvatting van meer dan 45 jaar muziek in Hollandscheveld. Die jaren zijn niet zomaar voorbijgegaan. Deze pagina zou te klein zijn om het levensverhaal te vertellen van de vereniging die al jaren flink aan de weg timmert en overal van zich laat horen. Ter ere van het 40 jarig jubileum  is in 2007  door Ben de Jonge het boekje “UIT NOOD GEBOREN” geschreven. In dit boekje staat de volledige historie van “Juliana -De Bazuin” beschreven.

De geschiedenis van de Christelijke Muziekvereniging uit Nieuwlande – Hollandscheveld reikt veel verder terug dan de ontstaansdatum 27 juni 1967, want in de beide dorpen Nieuwlande en Hollandscheveld zijn er vanaf de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw muziekverenigingen actief.

In de zestiger jaren kampen die beide muziekverenigingen (“Juliana” uit Nieuwlande en “De Bazuin” uit Hollandscheveld) met een teruglopend ledenaantal. Een alternatief voor opheffing is samenwerken met een andere vereniging. De eerste initiatieven voor de latere fusie komen van “De Bazuin” o.l.v. voorzitter dhr. K. Bakker. Als mogelijke fusiepartners worden “Beatrix” uit Elim en “Juliana” uit Nieuwlande genoemd, de uiteindelijke keuze is terug te vinden in de huidige naam.

De oudste: Van de beide gefuseerde muziekverenigingen is Christelijke Muziekvereniging “Juliana” uit Nieuwlande de oudste. “Juliana” werd opgericht op 6 oktober 1921. De naam is, hoe kan het ook anders, ontleend aan de dan 11-jarige Prinses der Nederlanden: Juliana.

De jongste: De jongste van het stel is Christelijke Muziekvereniging “De Bazuin” uit Hollandscheveld. “De Bazuin” ziet op 6 november 1930 het levenslicht. Een Christelijke muziekvereniging is geboren en de naam “De Bazuin” staat voor de mooie klank en de bijbelse symboliek.

Samen verder: Zoals al eerder geschreven komt het initiatief tot samenwerking vanaf de Hollandscheveldse kant. Een mogelijke fusie met een andere christelijke vereniging is het enig denkbare alternatief, want juist die christelijke achtergrond is immers al jaren de basis van het bestaan. Na de eerste besprekingen met het bestuur van “Juliana” is al snel de noodzaak van het samen verder gaan duidelijk: zonder elkaar geen overlevingskansen en daarmee het einde van twee muziekverenigingen. De eerste repetitie vindt plaats op woensdag 5 juli 1967 in de zaal van A. van der Vinne, naast de Gereformeerde Kerk in Nieuwlande. Dirigent W. Brul van “Juliana” wordt dirigent van de fusievereniging. Hollandscheveld wordt de vaste thuisbasis en de vooruitzichten voor de vereniging zijn goed. Ruim anderhalf jaar na de eerste bespreking over samenwerking wordt pas op de jaarvergadering van 17 februari 1969 officieel besloten om te fuseren. Als fusiedatum wordt 27 juni 1967 vastgesteld: de datum waarop de eerste bespreking plaatsvond.

In de loop der jaren verandert er veel bij de vereniging. Daar waar tot eind 60-er jaren de keuze in uit te voeren muzieknummers heel erg beperkt is wordt in de 70-jaren het aanbod van populaire muziek groter en ook “Juliana-De Bazuin” gaat met zijn tijd mee.

In 1976 worden de tot dan toe gehanteerde statuten en huishoudelijke reglementen officieel gewijzigd naar 1 versie en wordt de naam “Juliana-De Bazuin” bij notariële akte vastgelegd. De in 1979 aangeschafte bruine uniformen gaan niet lang mee en worden 5 jaar later al weer vervangen door de (nu nog steeds gebruikte) blauwe uniformen.

Drumband en majorettes: Na een wervingsactie worden in 1979 de drumband en het majorettekorps opgericht. De drumband, tegenwoordig malletband, bestaat nog steeds. De majorettes en minirettes worden in 2000 door gebrek aan belangstelling opgeheven. In die tijd was “Juliana-De Bazuin” met zijn 65 leden op straat een imposante vertoning. De malletband heeft in zijn bestaan veel nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt, melodisch slagwerk werd toegevoegd aan de bezetting en tegenwoordig is de eerdere drumband de blikvanger van de vereniging.

De rest marcheert verder: De activiteiten bestaan uit o.a. uitvoeringen, concerten, concoursdeelnames en straatoptredens. Wisselingen van dirigenten en bestuursleden leveren altijd weer nieuwe ideeën op en men is in staat om de leden vast te houden en te motiveren. Er is echter ook meer dan alleen maar muziek. 2 films die in 1959 en in 1961 zijn opgenomen worden eind 90-er jaren overgezet op video en leveren door de verkoop een aardig bedrag op.

Op concoursen worden regelmatig aansprekende resultaten geboekt en buiten het muziek maken is de sfeer binnen de vereniging opperbest. Daar waar andere verenigingen in de regio de straatoptredens niet meer (kunnen) aannemen is “Juliana-De Bazuin” één van de weinige muziekverenigingen in de gemeente Hoogeveen die nog marcheert op straat.

Het gaat vooruit: Met meer dan een eeuw ervaring in de muziek hebben twee verenigingen de moed gehad om in 1967 samen verder te gaan als een nieuwe vereniging en anno nu bestaat de Christelijke Muziekvereniging “Juliana-De Bazuin” uit een goed lopende malletband en een dito orkest. De zakelijke aspecten van de vereniging zijn goed geregeld. Behalve het bestuur zijn er twee muziekkeuzecommissies, een activiteiten-, een uniform- en een concertcommissie actief.

De volledige geschiedenis wordt in het boekje “UIT NOOD GEBOREN” uitgebreid beschreven. In dit 50 pagina’s tellende boekje zijn veel foto’s en gedetailleerde beschrijvingen van het wel en wee van “Juliana-De Bazuin” te vinden. Na de presentatie op 27 oktober 2007 is dit boekje verkrijgbaar voor het luttele bedrag van € 2,50 bij het secretariaat van de vereniging.