NIEUWE MARIMBA DANKZIJ SMEDERIJEN

Op 11 juli jongstleden deed de malletband van onze vereniging mee aan de Smederijen van Hollandscheveld. De inzet was uitbreiding en vervanging van het instrumentarium. De Smederijen worden jaarlijks gehouden in de verschillende buurten van Hoogeveen. Na het indienen van een idee mag de bevolking stemmen en de ideeën met de meeste stemmen worden gehonoreerd.

Natuurlijk stemden onze eigen leden op ons eigen idee. Maar daarnaast mocht, gezien het aantal uitgebrachte stemmen, ons idee ook rekenen op massale steun van de Hollandscheveldse bevolking! We eindigden met 370 stemmen op de vierde plaats van de 9, ruim voldoende dus om ons project te realiseren. Hiermee wordt maar weer eens duidelijk dat de Christelijke Muziekvereniging Juliana – De Bazuin een belangrijke plaats inneemt binnen de Hollandscheveldse gemeenschap.

Om het project te ondersteunen was onze malletband in vol ornaat vertegenwoordigd en leverde een muzikale bijdrage aan deze Smederijenverkiezing. De neerstromende regen had geen invloed op  het enthousiasme van de slagwerkers. Ook binnen werd nog een optreden verzorgd (zie foto’s).