MEER MUZIEK IN DE KLAS

Door het landelijke project Meer Muziek In De Klas komen steeds meer jonge mensen met allerlei vormen van muziekbeoefening in aanraking. Dit landelijke project wordt van harte ondersteund door Koningin Maxima en de lokale muziekscholen zijn betrokken bij de praktische uitvoering. Christelijke Muziekvereniging Juliana – De Bazuin wil daar begin april nog een stapje verder mee gaan. 

Op dinsdag 5 en donderdag 7 april 2022 zijn er een tweetal kennismakingsavonden waarvoor de jeugd van de groepen 5 en 6 van alle basisscholen zijn uitgenodigd. Maar die avonden zijn niet alleen maar voor de schoolgaande kinderen: iedereen die graag een blaas- of slagwerkinstrument wil leren bespelen (of dat in het verleden al eens heeft gedaan) is tijdens één of beide avonden van harte welkom in Het Hart van Hollandscheveld. 

Dit is dus een unieke kans voor een nieuwe lichting, maar ook voor oud-leden die hun voormalige hobby weer nieuw leven willen inblazen (of slaan….). Veel oud-muzikanten pakken de draad al gauw weer op, ook wanneer ze jaren niet hebben gespeeld. 

Die kennismakingsavonden beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Op de dinsdagavond is dat voor het blaasorkest en op donderdagavond voor de slagwerkgroep en ervaren muzikanten ondersteunen dit project. Tijdens die avond kun je kennismaken met de verschillende instrumenten en het repertoire, maar nog belangrijker: je leert vooral hoe leuk het is om samen met elkaar muziek te maken! In de weken die dan volgen kan vrijblijvend worden deelgenomen aan een blazers- of slagwerkklas. In maximaal vijf repetities leer je dan een blaas- of slaginstrument bespelen en daarna is er een afsluitend concertje waarin je datgene wat je geleerd hebt mag uitvoeren voor publiek. Uiteraard worden de instrumenten voor je geregeld, en de deelname aan de blazers- of slagwerkklas verplicht je tot helemaal niets. Pas wanneer je daarna verder wilt kun je lid worden van Juliana – De Bazuin en dan professionele lessen volgen. Zover is het nog lang niet: eerst maar eens gezellig muziek maken. Wees welkom op 5 of 7 april om 19.30 uur in Het Hart van Hollandscheveld.

Meer informatie is te vinden op onze website Facebookpagina of Instagram.