HOE IS HET NU MET?

NIETS DOEN IS FRUSTREREND

Vorig jaar in september wisten we nog te melden dat we qua leiding zowel een muzikale als een bestuurlijke wisseling hebben doorgemaakt. Vol enthousiasme werd begonnen aan een (naar wij toen nog dachten) seizoen waarbij alle Corona maatregelen weer konden worden afgeschaald. De werkelijkheid was anders: zowel de nieuwe dirigent als de nieuwe voorzitter van Juliana – De Bazuin moesten met lede ogen aanzien dat de maatregelen al gauw weer werden aangescherpt en dat het oefenen weer werd opgeschort. En nu de repetities weer zijn begonnen zijn we bijna een jaar verder. Hoe is het nu met die nieuwe mensen die het stokje hebben overgenomen van de gevestigde orde? 

We maken even een rondje langs de nieuwe en bestaande muzikale- en bestuurlijke leiding en kwamen tot de conclusie dat ze allemaal staan te trappelen om weer te beginnen! 

Nieuwe dirigent orkest

Jan Schoonhoven nam op 1 september 2020 de muzikale leiding over van Inge Donker en vanaf die tijd heeft hij maximaal 12 repetities op de bok gestaan. In die korte tijd heeft hij nog lang niet kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is: de wisselwerking tussen een dirigent en een orkest is een ontwikkeling van jaren. “De sfeer in het orkest is prima en de meeste leden en leerlingen zijn erg gemotiveerd” aldus Jan. “Al na een paar repetities begon het orkest een andere klank te krijgen en het is erg leuk om te merken dat iedereen meegaat. Dit orkest heeft veel potentie en ik sta bijna te springen om nu écht van start te gaan en straks ook met de blazersklas voor jong en oud te beginnen.” Jan Schoonhoven heeft ruime ervaring in de muziekwereld op verschillende niveaus en brengt frisse ideeën mee naar Hollandscheveld. Zo is hij voornemens om een Maestro-concert voor te bereiden waarbij (prominente) Hollandschevelders tijdelijk de leiding over het orkest krijgen.

Wat goed is…

…. moet goed blijven. En dat is van toepassing op Jurjen Zitman, al ruim 8 jaar dirigent van de slagwerkgroep. Op de vraag hoe hij het afgelopen jaar heeft ervaren volgt een lang en bijna emotioneel antwoord. Niets doen is frustrerend en daarom begon Jurjen in de tweede lock-down met online muzieklessen. Zijn relatief jonge slagwerkgroep miste het samenkomen en online lessen hadden allerlei technische beperkingen. “Gelukkig is iedereen betrokken gebleven en is de onderlinge saamhorigheid groot. De vereniging heeft het afgelopen jaar veel onlineactiviteiten voor haar leden georganiseerd en dat geeft een vreemd gevoel van verbondenheid. We kunnen nu weer normaal bij elkaar komen en we gaan bezig met nieuw en afwisselend repertoire.” Ook bij de slagwerkgroep zal straks worden begonnen met de werving van nieuwe leden waarbij Jurjen een actieve rol vervult.

Nieuwe baas

Ook onze nieuwe “baas” heeft gemengde gevoelens bij het afgelopen jaar. De sinds september 2020 aangetreden voorzitter heeft nog weinig kunnen doen door alle beperkingen. Bertine Meijer: “Bestuurlijk ging het wel door, want er moesten natuurlijk gewoon zaken geregeld worden. Maar het was wel erg stil en ik miste de wekelijkse interactie met de leden. Maar ik ben er trots op dat we ons met onlineactiviteiten staande hebben gehouden. Gelukkig hebben we een aantal keren kunnen repeteren en ik kijk er erg naar uit dat we straks weer van ons kunnen laten horen. Dan begint mijn werk als voorzitter pas echt!” Bertine is duidelijk in haar ambities en kijkt erg uit naar het realiseren van alle nieuwe plannen. Onze kersverse voorzitter mag zich gesteund weten door een betrokken bestuur. 

Met de beide dirigenten, waarvan één met veel ervaring bij Juliana – De Bazuin én een nieuwe voorzitter kan de Corona pandemie niet snel genoeg voorbij zijn. Er zijn plannen genoeg maar ook wij zijn gehouden aan de regels. Ten opzichte van zangverenigingen hebben onze blazers en slagwerkers het voordeel dat er minder aerosolen worden verspreid en dat er daarom andere regels gelden. Repeteren is daarom nu weer mogelijk en er wordt enorm meegeleefd met de plaatselijke zangverenigingen die al meer dan een jaar niet mochten repeteren.