Een dagje appels plukken

Een inspannende, maar zeer zeker lonende en bovenal gezellige bezigheid: appels plukken om de deelname aan het studieweekend in november te bekostigen.

Onder aanvoering van onze voorzitter Jan Meijer togen op de eerste plukdag 8 mannen en vrouwen naar de appelteler in de buurt van Vollenhove. De dag begon vroeg, want Jan had de koffie om kwart voor zeven klaar en het was de bedoeling om uiterlijk om zeven uur te vertrekken. Met de slaap nog in de ogen vertrokken Grietje, Kobi, Fiona, Lammien, Ina, Jan, Bertus en Ben klokslag genoemde tijd.

Na een rit van een klein uurtje arriveerden ze mooi op tijd en werd na uitleg van de appelvrouw begonnen met plukken. Onvoorstelbaar veel appels hingen te wachten en het viel niet altijd mee om de goede appels te selecteren, want het was de bedoeling om de rijpe exemplaren te plukken en de nog groene appeltjes te laten hangen voor een volgende plukronde. Vol goede moed werd in koppels van twee begonnen met het doel zoveel mogelijk kisten van ongeveer 320 kilogram vol te plukken. Het weer was echt fantastisch en al gauw gingen de jassen uit. Om half tien kwam de bazin met koffie naar het land en nuttigden we de meegebrachte boterhammen en andere lekkernijen. Na een kwartiertje weer d’rbij en verder maar weer.

Onder het plukken werden de meest uiteenlopende onderwerpen aangesneden, rake opmerkingen, intelligente vragen en als het even kon nog intelligentere antwoorden werden onderling uitgewisseld. Kortom: een hoop serieuze gespreken met daartussenin het niet te vermijden geouwehoer. Na de lunch om twaalf uur werden de gesprekken wat minder, de inspanning begon zijn tol te eisen en hier en daar was bijna sprake van een appelflauwte. Na de koffie echter was iedereen weer wakker en werden de kisten in rap tempo vol geplukt. Toen om half vijf het werk werd neergelegd konden we de balans opmaken: met 8 man/vrouw 27 kisten van 320 kilogram is toch ruim 1000 kilogram appels per persoon! Een resultaat waar de plukkers en ook de “baas” meer dan tevreden mee waren.

Ook de tweede zaterdag werd vroeg begonnen en de dagindeling zag er hetzelfde uit, Grietje, Kobi en Fiona konden niet mee, Tinie nam hun plaats in. Het weer was beduidend minder dan de eerste plukdag en met af en toe een bui moesten zo rond een uur of half tien toch echt de regenpakken worden aangetrokken. Rond de middag klaarde het weer echter weer op en liet de zon zich zowaar ook bij tijd en wijle zien. Ook deze dag lieten de plukkers zich van hun beste kant zien en het resultaat was nagenoeg hetzelfde: ruim 1000 kilogram per persoon. Moe en voldaan werd om half vijf de terugreis aanvaard met de wetenschap dat je met een beetje inspanning makkelijk een flinke duit in het zakje kunt doen voor het studieweekend.

Een activiteit die volgens de plukkers qua inspanning en gezelligheid zeker voor herhaling vatbaar is, hopelijk met wat meer deelname.