WISSELING VAN DE WACHT (2)

Tijdens de afgelopen Jaarvergadering heeft Bertine Meijer de voorzittershamer overgedragen aan Ronald Kroesen. En natuurlijk ontbrak de mooi bos bloemen niet als waardering voor het werk van Bertine.